Od 2017 r. Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. jest operatorem w zakresie gospodarowania ubocznymi produktami spalania, które powstają w procesie spalania węgla i biomasy w jednostkach wytwórczych Grupy TAURON, a także ubocznymi produktami wydobycia, otrzymywanymi w wyniku działalności wydobywczych kopalni. 

Działania handlowe Spółki skupione są przede wszystkim na dotarciu do Klienta finalnego, natomiast oferowane przez nas produkty skierowane są zarówno do producentów, importerów jak i pośredników. Głównymi odbiorcami są branże: cementowa, betoniarska, drogowa, budowlana, rolnicza, górnicza, melioracyjna, ceramiczna. 


Oferowane asortymenty:

  • popiół lotny – 10 01 02
  • popiół fluidalny – 10 01 82
  • żużel – 10 01 01
  • mieszaniny popiołowo-żużlowe – 10 01 80
  • gips syntetyczny (REA gips)
  • osady z dekarbonizacji wody
  • kruszywa 0-2 mm– odmiana I
  • kruszywa 0-31,5 mm – odmiana I
  • kruszywa 0-125 mm – odmiana II

Osoby kontaktowe w tym obszarze:

Piotr Widawski
Szef Biura Analiz i Rozwoju Rynku
Tel. 516-110-004

Paweł Korczyk
Specjalista ds. Handlowych
Tel. 605-152-556

Dariusz Bęben
Specjalista ds. Handlowych
Tel. 516-110-840

​​​​​​​​​